مشاوره نرم افزاری و سخت افزاری

محصولات و خدمات»مشاوره نرم افزاری و سخت افزاری

انتخاب مناسب ترین گزینه سخت افزاری و نرم افزاری از بین تعداد بیشماری از محصولات موجود در بازار و بررسی تطابق کارایی محصول با نیازهای سازمانی عموماً تحت تاثیر تبلیغات و کمتر با بررسی فنی صورت می پذیرد. روشهای مبتنی بر سعی وخطا در انتخاب محصول گاهاً نتیجه چندان مناسبی را به دست نداده و علاوه بر زمان از دست رفته، هزینه های ناخواسته ای را به سازمان تحمیل مینماید.

انتخاب تجهیزات خاص از قبیل سرور، تجهیزات شبکه، سیستمهای پشتیبانگیری و ذخیره سازی انبوه در زمره امکانات سخت افزاری و نرم افزاری هستند که هزینه اولیه بالائی را به سازمانها تحمیل می کنند، لذا انتخاب آنها بایستی با دقت بسیار بالائی صورت پذیرفته تا از هدر رفت منابع سازمان پیشگیری گردد.

شرکت ریما کیش با اتکا به سالها تجربه اجرائی قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تامین تجهیزات و سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری به موسسات و شرکتها می باشد.