در سازمان خودتان BYOD را با تبلت کارکنان تست کنید.

نظام “دستگاه شخصی خودتان را همراه بیاورید” ( BYOD)، بسته به آنکه شما چطور در موردش فکر کنید، میتواند یکی از مفید ترین تغییرات در سازمانهای کامپیوتری یا یکی از بدترین کابوسهای آنها باشد. ایده بسیار ساده است: از آنجا که تکنولوژی رفته رفته برای اشخاص محبوبیت پیدا میکند، کارکنان باید اجازه داشته باشند که […]

تاثیر BYOD بر روی دیتا سنتر

مطالب زیادی در خصوص تاثیر BYOD بر روی بخش IT نوشته شده است. CIO ها و help deskها باید دیگر این واقعیت را بپذریند. در سمت CIO یک سری کنترل ها باید به سمت کاربر برگردد چرا که آنها دستگاه های شخصی خودشان را به سازمان میاورند. بدیهی است که لازم است CIO یک سری […]

آیا برنامه های آینده ی موبایلها برنامه های هیبرید خواهد بود؟

با رخداد اخیر انفجار در فروش تبلت ها و گوشی های هوشمند و رشد BYOD تجارتهای مدرن نمیتوانند تولید برنامه برای کاربران و مشتریان به منظور استفاده بر روی سیستم عاملهای مختلف را نادیده بگیرند. چالش ساخت یک برنامه با ترکیب مناسبی از بازدهی و پشتیبانی از بسترهای مختلف در هزینه ای مقرون به صرفه […]

۱۲ اشتباه در استخدام نیروی IT و راه حلهای اجتناب از آنها

آوردن یک نیروی جدید به تیم کاری شما در بخش IT، توانایی این را دارد که تیم شما را توانمند کند یا آنرا نابود کند. از این اشتباهات معمول اجتناب کنید تا تیم IT خود را با نکات مثبت تقویت کنید. آوردن یک نیروی جدید در تیم در واقع مانند یک شمشیر دولبه است. از […]

۱۰ کاری که میتوان با تجهیزات کامپیوتری قدیمی انجام داد

بعضی شرکتها تجهیزات کامپیوتری خود را بعد از ۳ سال عمر مفید مستهلک میکنند. پس بعد از رسیدن به پایان عمر مفید چه کاری باید با این تچهیزات انجام داد؟ در سال ۲۰۱۳ بعضی از پاسخهای مناسب هنوز مثل گذشته هستند ولی تعدادی پاسخ خوب جدید هم برای این سوال داده شده است. در زیر […]