تامين نیروی کار پاره وقت يا ادواري

محصولات و خدمات»تامين نیروی کار پاره وقت يا ادواري

امروزه شرکتهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. از ویژگیهای این بخش تمرکز بر موضوع تجارت می باشد، از طرفی برخی هزینه ها مانند استخدام و جذب نیروی کار تمام وقت، از طرف کارفرما صرف هزینه و عدم استفاده از تمام پتانسیل کارپذیر و از طرف کارپذیر اتلاف وقت و عدم کسب درآمد مناسب تلقی میگردد. بنابر این کارفرما تمایل چندانی برای صرف هزینه ارتقای علمی کارپذیر نداشته و از طرفی کارپذیر را همیشه در وضعیت آماده باش برای استخدام در شرکتی با شرایط بهتر نگه میدارد. این شرایط هم در روند پیشرفت شخصی کارپذیر تاثیر منفی گذارده و هم اینکه در صورت استعفای کارپذیر کارفرما باید مجدداً به منظور جذب نیروی جدید و تعلیم و آماده سازی آن هزینه و وقت صرف نماید.

شرکت ریما کیش با به کار گیری نیروی کار متخصص و آموزش مداوم و به روز رسانی دانش فنی لازم، و همچنین با در نظر گرفتن نیاز بازار شرکتهای کوچک قادر است نیروی انسانی متخصص پاره وقت و ادواری مورد نیاز موسسات و شرکتها را تامین نماید.